Franchisetagartimmen

Franchisetagartimmen för franchisetagare:

Vi samlar ihop alla franchisetagare för en diskussion där de kan ventilera sina tankar och även få höra hur andra franchisetagare i samma franchisesystem upplever situationen. Här kör vi också en genomgång hur det ser ut i andra franchisekedjor. Detta för att alla eventuella missnöjen och andra frågeställningar kommer upp till ytan.

På detta sätt kan man identifiera var frågetecknen finns och hur man ska gå tillväga för att lösa dem. Vi rekommenderar att man gör den här aktiviteten gemensamt med franchisegivaren (se mer info nedan), då man får ett mer konstruktivt resultat av mötet.

Franchisetagartimmen för franchisegivare och franchisetagare:

Samma som ovan fast här är även franchisegivaren med på vissa delar av mötet.
Vad tycker och tänker dina franchisetagare? Vi har lärt oss att det är ytterst viktigt att lyssna på vad franchisetagarna säger och att man är lyhörd för vad som händer ute på fältet.
För att driva en framgångsrik franchisekedja är det viktigt att veta och lyssna på hur franchisetagarna ställer sig till saker och ting!

Franchisetagartimmen är väldigt uppskattad av både franchisegivare och franchisetagare. Är detta något som din kedja vill göra så hör av dig till oss på info@franchiseakuten.se eller ring på 031- 40 72 00.