Outsource support

Att ha ett välfungerande supportkontor dit franchisetagare kan vända sig för att få hjälp och råd kring allt som rör verksamheten är väldigt viktigt för att franchisekedjan ska kunna fungera på bästa sätt.

Vi har erfarenhet från att driva supportkontor på distans så när du/ni känner att tiden eller kompetensen inte räcker till, kliver vi in och sköter hela den dagliga driften och all supportkontakt med dina franchisetagare.

Detta gör att du som ledare kan fokusera dig på utveckling och förädling av kedjan. Känner du att detta är något som skulle kunna vara intressant för er i någon form så hör av dig oss på info@franchiseakuten.se eller 031-40 72 00.