Franchise

Vad är franchising för något?

Franchising är en företagsform som innebär att man hyr in sig på ett företags affärsidé och på så sett får tillgång till ett redan beprövat koncept och stor kunskap. Företagsformen ökar kraftigt och idag finns det över 18 000 egenföretagare i Sverige som bedriver sin verksamhet genom franchising.

Många av de kedjor man ser idag bedrivs genom franchising, du hittar franchisig inom bland annat:

  • Detaljhandeln
  • Försäkringsbolag
  • Biluthyrningsfirmor
  • Restauranger
  • Hotellkedjor
  • Livsmedelsbutiker

Franchising är ett långsiktigt samarbete mellan två likaberättigade parter. När ett samarbete inleds skrivs ett omfattande avtal mellan parterna. Innan du som franchisetagare skriver på ett sådant avtal kan det vara klokt att låta en kunnig jurist granska avtalet. Detta för att undvika eventuella problem som kan uppstå vid olika situationer.

En viktig del i franchiseavtalet är handboken som franchisetagaren får ta del av. I handboken finns allt av vikt och lite till nedskrivit. Här kan man läsa om allt från hela konceptet och affärsidén till försäljningssätt, inredning, arbetskläder och mycket mera. Handboken är alla franchisetagares bibel.

Franchisetagaren äger sin egen verksamhet vilket innebär att alla risker som egen företagare finns. Det som är skillnaden från att starta sitt företag från grunden är att franchisetagaren har ett väl beprövat koncept och ett inarbetat varumärke att luta sig mot och att franchisetagaren kan ta del av franchisegivarens kunnande och erfarenhet för att lyckas med sin verksamhet.

Det man som franchisetagare betalar till franchisegivaren, för rätten, brukar vara ett engångsbelopp, en så kallad entréavgift, och sedan en fortlöpande summa, en så kallad franchiseavgift, som oftast är procentuell och baseras på omsättningen.Se även Svensk Franchise hemsida.

Kontaktformulär