Franchiseakuten

Franchiseakutens jobbar med att skapa välmående och lönsamma franchisegivare och franchisetagare i Sverige.

Vi hjälper även företag som tittar på att expandera genom franchise.

Med tio år som VD i Svensk Franchise och 25 år som egenföretagare, entreprenör, franchisetagare delar Jag med mig av min erfarenheter om hur man driver en franchisekedja eller helägd kedja.

Med mycket god franchisekunskap/kedjekunskap i företaget och ett brett kontaktnät av starka samarbetspartners täcker vi allt inom franchising och kedjeverksamhet.

Syftet är att Franchiseakuten ska vara ett bollplank som arbetar operativt och genomför insatser som hjälper franchisesystemen/helägda kedjorna att bli bättre och mer lönsamma.

Franchiseakuten brukar vara en välbehövlig injektion med uppdaterad kunskap om och förståelse för franchising och kedjeverksamhet.

Karin Kisker är efter 10 år som VD och efter lång och trogen tjänst Hedersmedlem i Svenska Franchise.

KARIN KISKER TILL HEDERSMEDLEM Motivering:

”Karin Kisker har sedan 1998 varit Svenska Franchiseföreningens Verkställande Direktör. Under dessa snart 10 år har Svenska Franchiseföreningen vuxit till att bli det svenska samhällets starkaste aktör för företagande i kedjeform. Genom en kraftfull ökning av föreningens närvaro i media, i departement, i undersökningar och i näringslivet som helhet har svensk franchising blivit en respekterad företagsform.

Karin Kisker har under ett decennium med sin skicklighet och sin entreprenörsanda på ett oersättligt sätt bidragit till Svenska Franchiseföreningens framgångar. ”

Stockholm den 8 mars 2008 Svenska Franchiseföreningen

Franchiseakuten - Franchise

Kontaktformulär